fred hersch

fred hersch & nico goro “da vinci”

fred hersch trio “dancing in the dark”

fred hersch trio + 2 “point in time”

fred hersch “begin again”

fred hersch & norma winstone “songs; lullabies”

fred hersch ensemble “leaves of grass”

fred hersch “plays jobim”